Zabezpečovacie a kamerové systémy

Elektronický zabezpečovací systém predstavuje základný a veľmi účinný bezpečnostný prvok proti odcudzeniu a poškodeniu majetku. Ponúkame širokú škálu alarmov a detekčných jednotiek, navrhujeme každý bezpečnostný systém tak, aby zodpovedal potrebám našich zákazníkov, aby sa zabezpečilo, že dostanete tie najlepšie bezpečnostné systémy pre ochranu Vášho majetku.

Kamerové systémy sú viditeľným odstrašujúcim prostriedkom. Moderné technológie v kamerových systémoch umožňujú integrovať kamery s vašim počítačom, televízorom, smartfónom či tabletom.