DOPLNKOVÁ SLUŽBA: Operatívny leasing Business

Vďaka operatívnemu leasingu môžete mať najmodernejšiu IT infraštruktúru bez nutnosti veľkej jednorázovej investície. Zariadenia máte k dispozícií počas doby leasingu a po jej uplynutí môžete vymeniť za novšie. Jedna z najväčších výhod leasingu je z pohľadu účtovníctva. Na predmet leasingu sa totiž nevzťahujú niektoré účtovné pravidlá, ako napríklad o odpise majetku. Náklady, ktoré má firma s leasingom, je tak možné v plnej miere zaradiť do účtovníctva ako daňovo uznateľné výdavky.

Leasing poskytujeme na rôzne typy zariadení, či už hardvérovej alebo videokonferenčnej techniky. Ak máte záujem zistiť o výhodách viac, obráťte sa na našich obchodných zástupcov.