späť

PODPORUJEME DOBRÉ PROJEKTY Detská Univerzita Komenského 2018

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli podporiť Detskú Univerzitu Komenského. Projekt, ktorý už po 16. krát umožnil deťom vo veku od 9 do 14 rokov stráviť leto plné zážitkov. Hlavným cieľom je príprava novej generácie, ktorá si rozširuje svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie.

Detská Univerzita Komenského je na Slovensku veľmi známy projekt s niekoľkoročnou tradíciou a množstvom úspešných absolventov. Napriek tomu, že je inšpirovaná detskými univerzitami v Európe a vo svete, naša DUK je unikátna. Vznikla totiž na pôde Divadla Aréna z iniciatívy riaditeľa Juraja Kukuru.

Cieľom je pozitívne ovplyvniť ďalšiu generáciu a rozšíriť ich vedomostný obzor.

V našej spoločnosti si vážime dobré projekty s dobrou myšlienkou a takým jednoznačne Detská Univerzita Komenského je. Podporujeme ju už niekoľko rokov a zabezpečujeme najlepším žiakom zaujímavé odmeny vo forme tabletov Lenovo. Veríme, že aj vďaka týmto zariadeniam uľahčíme talentovaným deťom prístup k informáciám.