späť

RIEŠENIE KRÍZOVÝCH situácií v oblasti IT

V každej firme môže nastať neželaný incident, ktorý spôsobí poškodenie zariadení, systémov, a teda aj dát. Či už ide o fyzické poškodenie konkrétnych zariadení, alebo softvérové poškodenie vykonané prostredníctvom kybernetického útoku, vždy musíme byť na takéto situácie pripravení.  

Pred incidentom  

Ešte pred tým, ako vôbec nastane nejaká krízová situácia, je dôležité zaviesť pravidlá a postupy, ktorými sa treba riadiť. Cieľom opatrení pred daným incidentom je zníženie jeho dopadu, k čomu vedia dopomôcť nasledovné činnosti:  

  • Zálohovanie  

Pre kritické a dôležité dáta je potrebné zaviesť účinný spôsob zálohovania. Nepodceňujte ani pravidelné testovanie obnovy dát zo zálohovania. Existuje veľa spôsobov zálohovania: či už prostredníctvom cloudu, replikácie fyzických zariadení, zrkadlení databázy…  

  • Profylaxia  

Ide o hardvérové a softvérové čistenie výpočtovej techniky. Hardvérové čistenie zabraňuje usádzaniu nečistôt, ktoré môže spôsobovať chybovosť zariadení. Softvérovú čistotu dosiahneme odinštalovaním nepotrebných programov, odstránením zbytočných súborov a v neposlednom rade používaním antivírusových programov.  

  • Vzdelávanie zamestnancov  

Veľkú rolu pri bezpečnostných incidentoch zohrávajú práve používatelia zariadení a systémov so zlými návykmi. Preto je vzdelávanie zamestnancov neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu.  

  • Aktualizácia softvéru  

Vždy dbajte na aktualizáciu používaného softvéru. Neaktuálne verzie softvéru veľakrát obsahujú zneužiteľné prvky. Táto rada platí aj pre operačné systémy, no ak si kupujeme nový notebook, aktuálny operačný systém by už mal byť nainštalovaný priamo v ňom. 

Nezabúdajme 

Ak ide o citlivé dáta a existuje šanca, že by sa dostali do nesprávnych rúk, je vhodné ich ukladanie v zašifrovanom tvare. Tým „útočníkovi“ značne sťažíme získanie citlivých dát.  

Vedeli ste, že?

V roku 2016 boli odcudzené 3 bilióny účtov spoločnosti Yahoo, čo sa dodnes považuje za jeden z najväčších bezpečnostných incidentov. 

Po incidente 

Ak už došlo k poškodeniu zariadení, jednou z možností je navštívenie špecializovaného servisu, ktorý nám môže pomôcť so záchranou dát na poškodenom zariadení. Výhodou takýchto servisov je garancia vrátenia peňazí pri neúspešnom pokuse o záchranu. 

notebook-servis-oprava

Rady na záver

  • Buďte o krok vpred – plánovanie je základ riešenia krízových situácií. 
  • Zálohujte, zálohujte, zálohujte 
  • Rozpracované dokumenty si priebežne ukladajte.
  • Aktívne používajte antivírusové programy.