KDE NÁS
MÔŽETE NÁJSŤ

Sídlo spoločnosti:
MARSANN IT, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
SK-851 01 Bratislava

Email: office@marsann.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 43 821 987
DIČ: 2022482286
IČ DPH: SK2022482286
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 48853/B

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK89 0200 0000 0037 7747 2158
BIC/SWIFT: SUBASKBX

  • Vaša správa