späť

CASE STUDY: Celkový upgrade technickej infraštruktúry televízie

PROFIL ZÁKAZNÍKA

TA3 je jedinou spravodajskou televíziou na slovenskom mediálnom trhu. Vďaka svojej objektívnosti a nestrannosti sa stala uznávaným zdrojom informácií pre divákov doma, ale aj v zahraničí. Televízia TA3 denne ponúka množstvo informácií zo širokej oblasti politického, športového ale aj spoločenského života.

PROJEKT

Výroba nepretržitého naživo vysielaného spravodajstva je náročný proces, ktorý si vyžaduje špičkovú technickú infraštruktúru.
Inovácie v oblasti vysielania a stále vyššie nároky na techniku vyústili do potreby kompletnej výmeny IT techniky. Celkový upgrade technickej infraštruktúry televízie bol process, do ktorého sme ako dodávateľ vstupovali niekoľko krát:

1. HARDVÉROVÉ VYBAVENIE NEWSROOM
Požiadavkou klienta bolo dodanie hardvéru s kompatibilným príslušenstvom, ktoré bolo použité na kompletné vybavenie newsroomu. Výber produktov podliehal presne vyšpecifikovaným parametrom, ktoré museli zariadenia spĺňať.

PRODUKČNÁ TELEVÍZNA TECHNOLÓGIA

2. TECHNICKÉ VYBAVENIE VYSIELACEJ MIESTNOSTI
Rovnaké požiadavky prišli na vybavenie vysielacej miestnosti, kde bolo dodaných 10 certifikovaných workstationov, v zmysle technických požiadaviek klienta vrátane periférií a laptopov.

3. UPGRADE SERVEROVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Vysoké nároky na dátový tok si vyžadovali aj upgrade serverovej infraštruktúry.

Samotný proces výberu zariadení, či už do newsroom alebo do vysielacej miestnosti prebiehal prostredníctvom našej služby Zápožička zariadení. Vďaka nej si klient ešte pre nákupom produkt otestoval a uistil sa, že spĺňa všetky technické a užívateľské požiadavky.

BENEFITY OČAMI KLIENTA

  • ÚSTRETOVOSŤ
  • ŠIROKÉ PORTFÓLIO PRODUKTOV S MOŽNOSŤOU KONFIGURÁCIE
  • SLUŽBA ZAPOŽIČANIA ZARIADENIA NA OTESTOVANIE

ZHODNOTENIE SPOLUPRÁCE

„TA3 sa aktuálne môže pýšiť najmodernejším technickým vybavením v oblasti dátových komunikácií a spravodajských technológií, vďaka čomu môže denne prinášať svojim divákom najdôležitejšie udalosti v živom vysielaní.”

RADOMÍR POLÁK
Technický riaditeľ TA3