späť

CASE STUDY: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

PROFIL ZÁKAZNÍKA

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, ďalej StVSP, dlhodobo patrí medzi popredných poskytovateľov vodárenských služieb na Slovenskom trhu. Okrem hlavných predmetov činnosti, ktorými sú dodávka pitnej vody, zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd, poskytujú aj správu vodárenskej infraštruktúry na vysokej profesionálnej úrovni.

PROJEKT

Ako zákaznícky orientovaná spoločnosť kladie dôraz na neustále skvalitňovanie zákazníckych služieb, či už rozširovaním ponuky služieb alebo zavádzaním nových technológií.

Požiadavkou klienta pri tomto projekte bolo vytvorenie dobre fungujúcej technickej infraštruktúry, ktorá bude tvoriť základ pre inovácie v oblasti skvalitňovania zákazníckych služieb a zároveň slúžiť ako prostriedok k zefektívneniu interných procesov.

Projekt bol realizovaný v niekoľkých fázach:

1. HARDVÉROVÉ VYBAVENIE POBOČIEK
Primárnou požiadavkou klienta bolo zabezpečiť hardvérové vybavenie pre centrálu a pobočky spoločnosti na základe vyšpecifikovaných technických parametrov a taktiež zabezpečenie garantovaného pokrytia servisných zásahov do 1 dňa v rámci Slovenskej republiky

2. DODANIE A INŠTALÁCIE INFORMAČNÝCH TABÚĽ
Vybavenie spoločnosti informačnými tabuľami prišlo na podnet personálneho oddelenia, ktoré ich aktívne využíva v rámci internej komunikácie. Celkovo bolo informačnými tabuľami vybavených 16 pobočiek spoločnosti vrátane centrály, kde slúžia najmä na odkomunikovanie zamestnaneckých benefitov, nových smerníc a celkové zvýšenie informovanosti zamestnancov.

3. KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA SERVEROVNE
Dôležitou fázou projektu bolo zrealizovanie kompletného redizajnu serverovne. Toto rozsiahle riešenie prebiehalo v niekoľkých krokoch, prostredníctvom ktorých sme dokázali vytvoriť spoľahlivé a dobre fungujúce technické zázemie spoločnosti.

 • Návrh riešenia
 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, vrátane schém zapojenia a označenia
 • Celkové opatchovanie káblovej infraštruktúry serverovne
 • Nadimenzovanie záložných zdrojov z dôvodu potreby nepretržitej a bezproblémovej prevádzky
 • Kompletné otestovanie sieťovej infraštruktúry s 20 ročnou certifikáciou siete
 • Kompletné nadimenzovanie diskového pola v zmysle požiadaviek klienta

4. VYBAVENIE TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV ZODOLNENÝMI TABLETMI

Spoločnosti sme dodávali 250 tabletov určených pre zamestnancov pracujúcich v teréne. Prostredníctvom týchto zariadení majú zabezpečené bezproblémové pripojenie z miesta, kde sa nachádzajú do centrálneho systému. Daným riešením bola naplnená primárna požiadavka v zmysle prenosu digitálnych hodnôt do centrálneho systému.

Ku všetkým dodaným zariadeniam bol zákazníkovi poskytnutý servis NEXT-BUSINESS-DAY Fix, vďaka ktorému je v prípade poruchy klientovi garantovaná oprava do 24 hodín v rámci Slovenskej republiky.

Dôležitým benefitom, ktorý klientom poskytujeme sú aj rôzne možnosti financovania. Rozsiahlosť projektu a dlhodobá spolupráca umožňovali vytvoriť financovanie “šité na mieru” klientovi, prostredníctvom CSI leasing a rámcovej zmluvy, ktorú sme spolu uzatvorili.

BENEFITY OČAMI KLIENTA

 • POMER KVALITA PRODUKTOV // CENA
 • RÝCHLOSŤ A KVALITA SERVISU
 • FINANCOVANIE NA MIERU
 • POSKYTOVANÁ ZÁRUKA
 • SPOLUPRÁCA ZALOŽENÁ NA VÝBORNEJ KOMUNIKÁCII A FLEXIBILITE ZO STRANY OBCHODNÍKA

ZHODNOTENIE SPOLUPRÁCE

„Biznis postavený na dôvere.“

MICHAL KVETAN
Zástupca spoločnosti StVPS